With an account on kompost.cz you'll be able to follow people on any Mastodon server and beyond.

Registrace na tomto serveru jsou jen pro zvané. Více informací si můžete přečíst zde