Follow

Neobjednané patche?
"soud v Texasu udělil FBI povolení ke kybernetické operaci s cílem odstranit takto vytvořená zadní vrátka do informačních systémů na území USA"
tech.ihned.cz/c7-66910280-rcds

Sign in to participate in the conversation