Home to 34 users
Who published 8.37K posts

Vítejte na Mastodon serveru kompost.cz, provozovaném Františkem Fukou.

Registrace jsou omezené a pouze na pozvánky. Pokud se chcete stát uživatelem tohoto serveru a pokud souhlasíte s jeho podmínkami užívání, kontaktujte Františka Fuku. Pokud nemáte žádný kontakt na Františka Fuku, je vysoce pravděpodobné, že se nemůžete stát uživatelem tohoto serveru. Ale ani v takovém případě vám nic nebrání založit si účet na libovolném jiném Mastodon serveru, nebo si zprovoznit vlastní server, a pak se propojit s uživateli kompost.cz, komunikovat s nimi a sledovat jejich aktivitu.

Pokud chcete pouze sledovat aktivitu někoho na tomto serveru (například Františka Fuky), žádnou registraci k tomu nepotřebujete, stačí se pouze řídit návodem zde.

P.S: Původní spolutvůrci původního Kompostu mi laskavě přenechali tuto slavnou doménu, ale se současným obsahem nemají nic společného.