zatrsakr boosted

@Natanahel Don't be stupid. Read more about Hitler's opposing vaccine mandates.

@marketkag Jak prostým lidem prokážete, že to sčítání skenů není a nebude cinknuté? Ve sčítacích komisích mohou mít své kontrolory, počítače jdou zcela mimo ně.

@LukeAlmighty Palestinians don't need Iton Dome. They need to stop kill themselves with their own rockets.

@Ricotta @kuken Hero would shoot some valuable target: politician, police or military officer, civil servant…
This is (probably mentally unstable) loser.

Show older