„Když jsem slyšel ministra zdravotnictví v televizi, jak říká, že nám absolutně nic nehrozí, jsem vydal pokyn k okamžitému nákupu ochranných pomůcek,“ líčí Šuster (ředitel pražskýách strážníků).

irozhlas.cz/zpravy-domov/odber

Follow

Jsme odsouzeni k záhubě, nebo je to jen aprílový žertík?

Sign in to participate in the conversation