Follow

Ubiquiti - poměrně velký dodavatel síťových technologií (hlavně wifi):
"We recently became aware of unauthorized access to certain of our information technology systems hosted by a third party cloud provider."
Zpozornět a zamyslet se by měli především ti, kteří své interní controllery publikovali přes Ubiquiti cloud.

Sign in to participate in the conversation