InterIMAP je v kombinaci s dovecotem výbornou lokální IMAP cache. Oproti offlineimap nebo mbsync je neuvěřitelně efektivní (asi o řád rychlejší a v delším časovém úseku asi o tři řády méně náročný na data).
guilhem.org/interimap/

@jackc Interesting work and neat to see that RFC be implemented. How widely is it supported on the server side, do you know?

Follow

@jgoerzen I think it is already implemented on IMAP servers. But i use dovecot mainly and don't have much info about others.

Sign in to participate in the conversation