Follow

Přišlo mi datovkou varování, že mi za měsíc skončí technická na auto. Jsem hrdý na lidstvo a českou státní správu, kolik toho za ty tisíce let vývoje zvládli!

Sign in to participate in the conversation