Follow

Aspoň že odměňování zaměstnanců podle výše jimi určené pokuty zavedli "jen" na finanční správě a ne třeba u policie nebo soudců...
archiv.ihned.cz/c7-66702120-rc

Sign in to participate in the conversation