@fuxoft

$ cat cs_CZ.dic | lua -e 'for l in io.lines() do print(#(l:gsub("[^\xc0-\xff]","")), l) end' | sort -rn | head
8 změšťáčtělejší/YRW
8 protiměšťáčtější/YRW
8 měšťáčtější/YRW
8 maloměšťáčtější/YRW
7 žebříčkovější/YRW
7 zápaďáčtější/YRW
7 roztříštěnější/YRE
7 řeckořímštější/YRW
7 přímořštější/YRW

Sign in to participate in the conversation