@climagic (twitter)
inotifywait -e open art.jpg && s=$(stat -c %s art.jpg );h=$(($s/2));r=$((s-h)); dd if=/dev/urandom | grep -a -o -P "[\x01-\xD0]" | tr -d $'\n' | dd of=art.jpg bs=1 seek=$h count=$r
# Digitally "shred" half a file after it is opened.
#Banksy twitter.com/climagic/status/10

Bitcoin Drops Over 5% in Minutes As Volatility Returns; ETH, XRP, BCH Down Over 12%

K soudu dorazil také budoucí starosta Řeporyjí Pavel Novotný v mikině, na které má napsáno „Blažková je dilina“.

kompost.cz:
- Pomalý a žravý Mastodon
- limit 500 znaků
- Žádné dobré emoji
pikachu.rocks
- Rychlá a skromná Pleroma
- Limit 5k
- Krásná témata
- :landeline: , :breadpeeko: a :blobpeek: